JAR                                         

                               ПЛАТКИ /Econt/ /BG ПОЩИ /

                            РАЗПРОДАЖБА   dr99@mail.bg  

    Платка Excela Pro-  СНИМКА       Изчерпано.  
   Възможност за замостяване на всеки 2 броя стъпала,извод BR на платката
   Балансиран вход.Volume контрол. Захранване до +/- 85-90V
   Активен филтър с настройка на честотата на срез и стръмност 24db/oct
   DC защитата за ОТ+закъснение при включване. Клип индикатор

            Еволюция през годините1
            Еволюция през годините2
           Магнитофони и касетофони СССР

                           УСИЛВАТЕЛИ С ЕДНОПОЛЯРНО от 3-18V
    Предназначени за вграждане или направа на с-ми 2*1 или повече
                                  
            2*20W c TDA1557         Платки-0,50лв.
           2*40W c TDA8560  
      Платки-0,50лв.
            
      

                        КИТ с TЕА2025/KA2206     Платка 0,20лв.  
 

       НЧ с понижено батерийно захранване - стерео 3V- 12V 

                  VCC=9V; RL=4ом-2.3W; RL=8ом-1.7W
                VCC=6V; 
RL=4ом-0.7W; RL=8ом-0.6W
       1*70W c TDA1562        Платки-0,50лв.
              
          Захранване 10,5-18V   
       
Високата надеждност съчетана с полезна мощност гарантирана от
    производителя която се постига с добавения от нас широколентов предусилвател
    който има за цел ниското входно ниво да го усили до необходимите
0.7Veff.

      По този начин може да се постигне максималната мощност която може да отдаде.

      Интегралната схема TDA1562Q Която представлява комбиниран
   усилвател клас "B/H". При ниски изходни мощности, схемата работи при ниски

    нива на усилване като усилвател клас "B"-20W 

   а при високи нива като усилвател клас"H"-70W  

       По този начин схемата има по викоко КПД.

                              1*20W c TDA7240      НЕ
        Захранване 12-18V             

        Входна чувствителност..........150mV

        Изходна мощност....................15W/4ом 8W/8oм
        Удобен за вграждане не изискващ голяма площ на охлаждане(компактен)


          УСИЛВАТЕЛИ HI-FI с ДВУПОЛЯРНО ЗАХРАНВАНЕ  от-17V до 60V 

                                        1*60W с TDA2052        Не.
       
       Захранване -20до25V         
       Предложения усилвател е реализиран с операционния
     усилвател TDA2052 HI-FI.Той има токоограничение и може да работи  с4/8ом  
        Подходящ за изграждане на усилватели. Предвиден е
    директен контрол на силата на звука.
                              1*100WсTDA7294            Не.
 
    Захранване от -15 до45V  (за сглобяване)              
     Предлагаме ви мощен нискочестотен усилвател клас "АВ",
   реализиран със интегралната схема
TDA7294. Тя е изградена
   на базата на биполярни и MOS транзистори и благодарение
   на това се получава голяма изходна мощност. От два усилва-
   теля може да се получи стерео или мостово моно изпълнение
   с 
по голяма мощност.


         2*100W c STK402-120       ИЗЧЕРПАН.     
  
   Захранване от -20V до50V    (за сглобяване)
              Серия от20W до 120W на канал при-8ом/sin              ;             
      Предлаганите решения  са изградени изцяло по съвремен-

   на технология и отговарят на всички изисквания за качество

   на  възпроизвеждане на звуковата картина..

      Модула е конструиран по възможност  най-малка заемана

   площ и оптимално разположение на елементи. 

      Големия диапазон от захранване и мощност го прави уни-

   версален за вграждане в съществуващи или направа на но
   ви озвучителни системи.                             1*200w с STK4048       ИЗЧЕРПАН.
 
       Захранване-20 до 65V    (за сглобяване)                     
      При избора на вариант за схемно решение ние взехме под
   внимание най-често срещаните проблеми при реализира-
   нето на мощни аудио системи по-големи от 50W.

      Липсата на подбор на начален ток на крайното стъпало,
  постояннотоков режим на транзистори , генератори на
  стабилен ток, подбор на транзистори с определен коефиц-
  иент на усилване,изолиране на крайни транзистори от
  радиатора и тяхното закрепване, води понякога до невъз-
  можността добър на пръв поглед усилвател да се оживи.
     Ето защо ние решихме да ви спестим тези неудобства и да
 ви предложим едно готово решение.

                 Технически показатели:

      изходна  мощност  при     Ucc  = - 55V
                                       
         Rт = 8ом / 150W

                                                                    Rт = 4ом / 205W 

 


                                ТРИГЕРНА ЗАЩИТА..Платки-0,50лв..

     Осъществява защита както от постоянно напрежение  в изхода

   така също и от късо/по голям ток от допустимия за крайното стъпало.

      След сработване на защитата се осъществява мутиране на стъпалото 

   и е необходимо да се изключи усилвателя от мрежата/ключа за да се

   възстанови защитата
                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                 Трилентов филтър 18db + суббуфер 24db..ИЗЧЕРПАН.
         
                                            (за сглобяване)                            
     За  почитателите на добрия и плътен звук, предлагаме едно
   изпитано решение което ще задоволи и най-претенциозните

   в тази област. Тук е мястото да отбележим че с помощта на
   електрония филтър се постигна забележително раздeляне на
   чеcтотния диапазон >18db стръмност на срязване Това дава възмож-
   ност за по-добро съгласуване между усилвател-говорител от
   една страна, а от друга няма повдигане или пропадане на чес-
   тотната лента, което се наблюдава при пасивните филтри.
     С помощта на тример-потенциометрите е предвидена
   възможност за прецизна настройка на ниво за  всяка една  чес
   тота  поотделно.                    Микрофонен усилвател
 8V-25V...Платки- 0.20лв. 

      Изграден двустапално с подбрани  нискошумящи транзистори

    за пълноценно предаване на звуковата картина,подходящи 

    за озвучаване,запис,домофонни и други разговорни устройства.                                                              БИТОВА и ПРОМИШЛЕНА електроника


   
   Модул осигуряващ галванично развързана токова/напреженова ООВ
    при съотношение в зависимост от входния делител до 1000V и линейно
    изменящо се изходно напрежение до 10V, приложение за постояно токови
    двигатели и преобразователи в котвени или възбудителни вериги.
      Там където е нужно галванично разделяне, изпитано при 5000V

                УПРАВЛЯЕМ ТАЙМЕР  (циклично реле)  ..ИЗЧЕРПАН
 
                           (регулируемо от2сек - до 180 мин.) 
      Задаваме времето на таймера поотделно (и за двете времена,вкл/изкл)

    посредством линейните потенциометри Чрез джъмперите,разделени на

    два диапазона за по фина настройка (2-200сек) и (2мин-180мин)
      Захр. напрежение-10V до 16V, консумация -15мА
      Комутирана мощност-220/10А
                   ВРЕМЕ РЕЛЕ (от2сек - до 3 часа)..Само платки,виж по надолу.
   
  С помощта на потенциометъра се регулира времето прецизно,
   а посредством джъмпера фиксирано на два диапазона
   (2-200сек)(2мин-180мин) 
      Захр. напрежение-10-16V, консумация - 15мА
      Комутирана мощност-220/10А                                              МОЩНИ ТИРИСТОРИ нови


       кликни
  
     N350CH18L....................................20лв.    17бр
      SKT-250/12E SPECIFICATIONS...15лв.    8бр
       SKT-300/12E SPECIFICATIONS....20лв.    7бр
       Т161-160..........................................12лв.      7бр

                                                  
    
  Т7-05-.........................0,10лв.
      TO132-40A................4,40лв... snimka


                
                                                               ДИОДИ
   
   Д112/25А/1000V..............1,00лв.
      Д112/10А/1400V...............0.80лв.


                                                СТАБИЛИЗАТОРИ ТО3
  
    мА7824................3.60лв.

        
                                                            РЕЛЕ
              
      V23057-A0006-A401 - 10бр. PDF .............1.30лв.

                                                 ПОТЕНЦИОМЕТРИ
   
  Тримери различни стойности ........................... ..............0,50лв.                
     Потенциометри с фиксация ............................................. 0.50лв. 


                                              ИНТЕГРАЛНИ СХЕМИ 
     
      PWR70-DC/DCconv ...............................................................2,00лв.
      ИС3650HG -isolation Amplifier....................................................10.00лв.

                                                                              ПЛАТКИ за насищанеПлатка, реле за време с два подобхвата и плавно изменение до 180 минути - 0,50лв.Платка за усилвател с TDA8560Q/8563Q/1557Q/1553Q/1552Q схема и описание- 0.50лв.Платка TDA7560/7386/7385/7384/7383/7382 4канална - ИЗЧЕРПАНа


Платка за усилвател с LM1875 "Gainclone" съпътстващи схема и описание-ИЗЧЕРПАН.


Платка за усилвател с STK402-120  2канала/стерео схема и описание - ИЗЧЕРПАН.Платка за усилвател с STK4048/4050/4044/4042/4028/4030/4032 - ИЗЧЕРПАН.


Платка за усилвател с TDA7294 1канал съпът. схема и описание - 1.00лв.

Платки за усилвател с TDA1562 1канал с предусилвател,възможност
            за регулиране ниво на входния сигнал схема и описание - 0,50лв.


Платка за Микрофонен предусилвател универсален съпът. схема и описание-0,20лв.


Платка за галванично измерване на ток и напрежение ДО1000v готов модул- 20лв.
                                         (със специализирани ИС)

Платка  сигнализатор за наличие на газ LPG  схема и описание- 1лв.
                                  (частично налепена)


Платка усилвател крайно стъпало QUAD 520 съпът. схема и описание - ИЗЧЕРПАН.Радиатори подходящи за разсейване до 80W - 0,50лв.Радиатори подходящи за разсейване от 10W до 25W - 0,20лв.Радиатори за усилвател Ексела 2бр.   НЕ.Платка индикация LPG/метан газ две нива описание и схема - 1.00лв.
                                         ( частично наситена)
Платка за фазово управление+ОВ по ток и напрежение,плавно регулиране
 на изходното напрежение на тиристорни монофазни изправители грец схема
                                  по договаряне    (налични 2бр)

 Потенциометри с фиксация различни стойности - 0.20лв.

Launch CodeCogs Equation Editor/LINK COLLECTION/
/Amplifier Calculator /     
/ Subwoofer Box Calculator /     /Order Crossover (6db/24db octave)./       /Cabinet Calculators/
/Power/       /Port/
/RLC circuit/
/Proteus123/

                    РАЗПРОДАЖБА ДО ИЗЧЕРПВАНЕ НАЛИЧНОСТ повече на   dr99@mail.bg